Nascholing voor complementair werkende dierenartsen

Informatie over het Centraal Kwaliteitsregister Complementair werkende Dierenartsen (CKCD)

 Per 1 januari 2018 gaat het CKCD van start. Net als het Register erkende paardendierenarts (EPD), is dit een register bovenop het CKRD. Om deel te mogen nemen moet de dierenarts dus eerst al deelnemen aan het CKRD. Met het oprichten van het CKCD is er nu ook de mogelijkheid om kwalitatief goede complementaire nascholing aan te bieden ter accreditatie en voor dierenartsen om de punten hiervoor geregistreerd te krijgen.

Geschiedenis

De Vereniging Complementair werkende dierenartsen, voorheen SCWD, hanteert al meer dan 30 jaar een eigen systeem van accreditatie van en verplichte eisen aan nascholing en casuïstiek voor haar Lijstdierenartsen. Twee jaar geleden, onder leiding van Dirk Willink, is het idee geboren om voor alle vormen van somplementaire nascholing een eigen register op te zetten als pluspakket bovenop de CKRD. In het CKRD is namelijk alleen accreditatie van reguliere nascholing  mogelijk. Omdat kennis die nu nog complementair is, maar mogelijk in de toekomst regulier wordt, leek het zinvol om hetzelfde systeem te gebruiken. Alleen de registratie periode verschilt. Bij het CKRD is de registratie eens per 5 jaar en bij het CKCD jaarlijks.

Twee registers

Binnen het CKCD zijn er momenteel 2 registers waar men aan kan deelnemen: het basisregister en het homeopathie register. Mogelijk zullen er hier in de toekomst nog registers bij komen, bijvoorbeeld een register voor acupunctuur en manuele technieken (chiropractie, osteopathie, orthomanuele diergeneeskunde). In het basisregister wordt alle complementaire scholing geaccrediteerd waar nog geen eigen register voor is. In het register homeopathie wordt alle homeopathie nascholing geaccrediteerd.

Voor wie is het CKCD bedoeld?

Het CKCD is bedoeld voor alle dierenartsen die interesse hebben in complementaire geneeswijzen bij dieren, die deze toepassen in de praktijk en die nascholing volgen op complementair gebied. En die aan hun kalnten willen laten dien dat zij dit serieus doen door het volgen van geaccrediteerde nascholing. Het is voor collega dierenartsen en eigenaren mogelijk om het register van de CKCD in te zien via PE-veterinair en dierenarts.nl, net als voor het CKRD. Het basisregister is uitermate geschikt voor beginnende dierenartsen op complementair gebied. Om in het specifieke register homeopathie te mogen worden opgenomen, moet eerst aan een startkwalificatie worden voldaan (opleidingseisen). Ook nascholing met zowel een regulier deel als een complementair deel, kan nu geaccrediteerd worden. Het reguliere deel binnen het CKRD en het complementaire deel binnen het CKCD.

Bewaken kwaliteit binnen het CKCD

Net als het CKRD kent het CKCD een stuurgroep, de commissie Kwaliteit Complementaire Diergeneeskunde (KC). Hierin zitten leden van de VCWD en de SNVA. Zij gaan over de reglementen van het CKCD. Onder de KC vallen 2 Technische Commissies: de TEC basis en de TEC homeopathie. De TEC's gaan over de inhoudelijke beoordeling van de aangeboden nascholing. Hiervoor worden dezelfde criteria gebruikt voor kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie als bij het CKRD. Geen enkele nascholing wordt zonder beoordeling geaccrediteerd. De technische uitvoering van het CKCD wordt, net als bij het het CKRD, gedaan door PE-veterinair (Dactari). Zij registreren de behaalde punten en verzorgen de communicatie met de deelnemende dierenartsen. Omdat PE-veterinair zowel de pinten voor eth CKRD als voor het CKCD registreert, ziet een dierenarts in een oogopslag hoe hij/zij er voor staat.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Om je aan te melden voor het CKCD ga je naar de website van PE-veterinair: www.pe-veterinair.nl. Hier log je in met je Z-login. Daarna kun je kiezen aan welke registers je wilt deelnemen. Voor deelname aan het CKCD, is deelname aan het CKRD verplicht. Daarna moet binnen het CKCD gekozen worden voor het basisregister of het homeopathie register. PE-veterinair checkt vervolgens of aan alle deelname eisen is voldaan en daarna wordt men opgenomen in het register. Het CKCD kent een registratie periode van 1 jaar. Dat wil zeggen dat er jaarlijkse eisen zijn waaraan voldaan moet worden om in het betreffende register te mogen blijven.

Is een nascholing geaccrediteerd door de TEC basis en/of TEC homeopathie en heeft een dierenarts deze nascholing gevolgd, dan worden de punten automatisch geregisteerd in het systeem. Volgt een dierenarts nascholing in het buitenland of human nascholing dan moet de dierenarts zelf deze nascholing in het PE-veterinair invullen. Als het om geaccrediteerde nascholing gaat kan het systeem meteen punten toekennen. Als het om (nog) niet geaccrediteerde nascholing gaat zal het systeem een accreditatie verzoek naar de betreffende TEC sturen. Na beoordeling door de TEC, wel of niet geaccrediteerd, kunnen punten worden toegekend. net als bij het CKRD geldt 1 punt = 1 uur werkelijk gevolgde nascholing (dus zonder pauzes). Ook door het indienen van een artikel, presentatie of extra casus kunnen punten behaald worden. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Eisen per register

Voor het basisregister moeten jaarlijks 10 punten worden behaald met het volgen van geaccrediteerd nascholing op complementair gebied (niet zijnde homeopathie). Voor het homeopathie register moeten jaarlijks 10 pinten behaald worden door het volgen van speciefieke homeopathie nascholing (veterinair of humaan) en moet er jaarlijks een verplichte casus worden aangeleverd volgens een vast format.

Kosten voor deelname aan het CKCD

Voor leden van de VCWD zijn de kosten voor deelname aan het CKCD (1 of 2 registers) 30 euro (exclusief 21% BTW) per jaar en voor niet leden van de VCWD 60 euro per jaar (1 of 2 registers). Voor dit bedrag wordt de gevolgde nascholing geregistreerd door PE-veterinair en wordt de dierenarts opgenomen in het betreffende register. De kosten voor verplichte deelname aan het CKRD zijn ook 30 euro per jaar. Daar bovenop komen natuurlijk nog de kosten voor de gevolgde nascholing. Dierenartsen in loondienst krijgen mogelijk (een deel van) de kosten, voor het deelnemen aan een kwaliteitsregister en het volgen van nascholing, vergoed door hun werkgever.

Wat levert deelname aan het CKCD de dierenarts op?

Door deelname aan eet CKCD kunt u aan uw cliënten en collegae laten zien dat u serieus bezig bent met het op peil houden van uw kennis op veterinair gebied door het volgen van geaccrediteerde nascholing. Dit geldt zowel voor kennis op regulier gebied (binnen het CKRD) als op complementair gebied (binnen het CKCD). Deelname aan het CKCD is ook zichtbaar op de website van dierenarts.nl en PE-veterinair. Deze sites zijn openbaar en ook toegankelijk voor cliënten. Voor het register homeopathie levert het u bovendien de erkenning op van erkend homeopathisch werkend dierenarts". Deze erkenning is van belang bij de vergoeding van uw diensten/producten door de verschillende dierenziektenkosten verzekeringen.

Februari 2018

 

 

 

 

CKCD Overzicht