Artikel Tijdschrift voor Diergeneeskunde

CKCD, nieuwe telg aan de boom van erkende registers

 Per 1 maart 2018 zal er een nieuw register worden toegevoegd aan de huidige erkende registers. Dit nieuwe register: het CKCD, staat voor Centraal Kwaliteitsregister Complementair werkende Dierenartsen. Net als het Register Erkende Paardendierenarts (EPD), is het een register voor dierenartsen als aanvulling op het Centraal Kwaliteits Register voor Dierenartsen (CKRD). Met het oprichten van het CKCD is er nu ook de mogelijkheid om complementaire veterinaire nascholing, van goede kwaliteit, aan te bieden ter accreditatie.  Als de nascholing accreditatie waardig is bevonden, kunnen dierenartsen voor de gevolgde nascholing punten laten registreren in het CKCD.

 

 Ontstaansgeschiedenis van het CKCD

 De Vereniging Complementair werkende dierenartsen (voorheen de SCWD) hanteert al meer dan 30 jaar een eigen systeem van verplichte eisen aan /en accreditatie van nascholing en casuistiek. Twee jaar geleden, onder leiding van de toenmalige voorzitter van de KNMvD, Dirk Willink, is het idee geboren om voor complementaire veterinaire nascholing een eigen kwaliteitsregister op te zetten. In het CKRD is namelijk alleen accreditatie van reguliere veterinaire nascholing mogelijk. Voor de accreditatie van complementaire veterinaire nascholing leek het zinvol om hetzelfde systeem te gebruiken. Het CKCD is dan ook opgezet als een plus pakket boven op het CKRD. Om deel te kunnen nemen aan het CKCD moet de dierenarts dus eerst voldoen aan de eisen van het CKRD.

 Drie registers

 Binnen het CKCD zijn er 2 registers: het basisregister complementaire geneeswijzen en het register Erkend homeopathisch werkend dierenarts. Mogelijk zullen er hier in de toekomst nog andere registers bij komen, bijvoorbeeld voor acupunctuur en manipulatie technieken (= o.a. chiropraxie, osteopathie en ortho-manuele diergeneeskunde). In het basisregister wordt alle complementaire nascholing geaccrediteerd waar nog geen eigen register voor is. Alle homeopathie nascholing wordt geaccrediteerd binnen het register Erkend homeopathisch werkend dierenarts. Het CKCD heeft een eigen TEC basisregister en een TEC Homeopathie. Net als bij de TEC van het CKRD vindt accreditatie alleen plaats als aan bepaalde eisen van kwaliteit en betrouwbaarheid van geboden informatie is voldaan. Geen enkele nascholing wordt zonder beoordeling geaccrediteerd!

 Voor wie is het CKCD bedoeld?

 Het CKCD is bedoeld voor alle dierenartsen die naast de reguliere diergeneeskunde ook geinteresseerd zijn in complementaire geneeswijzen bij dieren. Die deze geneeswijzen toepassen in hun praktijk en nascholing volgen op dit gebied. Via deelname aan het register kunnen zij aan hun klanten laten zien dat ze kwaliteit serieus nemen, zowel regulier (CKRD) als complementair (CKCD). Het CKCD register is namelijk een openbaar register, net als het CKRD. Het is voor collega dierenartsen en eigenaren in te zien via de website van PE- veterinair (www.pe-veterinair.nl) en de clienten website van de KNMVD (www.dierenarts.nl.).  Het basisregister is uitermate geschikt voor dierenartsen die beginnend zijn op complementair gebied of meerdere interesse gebieden hebben. Om in aanmerking te komen voor het homeopathie register moet eerst aan een start kwalificatie worden voldaan op homeopathie gebied (opleidingseisen).

 Combinatie accreditatie regulier en complementair mogelijk!

 Door het opzetten van het CKCD is het nu ook mogelijk om nascholing met zowel een regulier als een complementair deel in zijn geheel te laten accrediteren. Het reguliere deel wordt door de TEC van het CKRD beoordeeld en het complementaire deel door de TEC basisregister en/of TEC Homeopathie van het CKCD. De dierenarts kan nu dus maximaal punten behalen bij het volgen van nascholing, zowel regulier als complementair. Hiermee is een serieuze eerste stap gezet op de weg naar meer integratie en erkenning van verschillende vormen van geneeskunde voor dieren.

 Meer weten over het CKCD?

 Voor meer informatie over het CKCD en eventuele deelname, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VCWD info@vcwd.nl of kijken op de website van de VCWD www.holistischedierenarsten.nl of op de website van PE- veterinair www.pe-veterinair.nl.

 

Evelien van der Waa, homeopathisch werkend dierenarts, lid commissie Kwaliteit Complementaire werkende dierenartsen

CKCD Overzicht