Dierenartsenoverzicht

Hieronder vind u een lijst van dierenartsen die hetzij naast het reguliere werk complementaire geneeswijzen toepassen hetzij volledig op complementaire/holistische basis werken. De dierenartsen op deze lijst voldoen aan specifieke opleidingseisen op het betreffende vakgebied en volgen jaarlijks voldoende nascholing om hun kennis up to date te houden. Consulten van dierenartsen op deze lijst worden – afhankelijk van het door u gekozen pakket - vergoed door de verzekeringen. Onderstaande lijst is opgesteld aan de hand van beschikbare gegevens en kan incompleet zijn en/of fouten bevatten. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het is altijd verstandig om vooraf extra informatie in te winnen over mogelijkheden, werkwijze, kosten ed.

Homeopatisch werkende dierenartsen

Acupuncturist dierenartsen